Keprník

 


 

Keprník je s výškou 1423 m n. m. je čtvrtým nejvyšším vrcholem Hrubého Jeseníku, nejvyšší v Keprnické hornatině.

 Geologie a geomorfologie

 

Převládajícími horninami jsou ruly a svory. Vrcholová plošina Keprníku má podobu kryoplanační terasy (lavicovité stupně složené z plošiny a srázu). Na vrcholu je mrazový srub. Na jihovýchodním svahu se nachází tzv. Keprnický kar, ve kterém v pleistocénu ležel menší ledovec.

 Vodstvo

 

Vrchol Keprníku náleží k hlavnímu evropskému rozvodí mezi Baltským a Černým mořem. Rudohorský a Keprnický potok odvádějí vodu do Bělé a dále do Odry a Baltského moře, řeka Branná do moře Černého. Pod vrcholem tzv. vlajkové smrky a dvě rašeliniště.

 Turistika

 

Přes Keprník vede hlavní jesenická hřebenovka, nejlépe přístupný je z Ramzové, Ostružné, Branné a Červenohorského sedla. Bližší turistické informace viz blízký vrchol Šerák. Protože je vrchol bezlesý, tvořený horskými loukami - holemi -, nabízí kruhové rozhledy na celé Jeseníky, ale za dobré viditelnosti i na Králický Sněžník, Krkonoše a Beskydy, výjimečně i na Malou Fatrou.

 

 

 

Mapa