Vidnava

Město Vidnava (německy Weidenau, polsky Widnawa) se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. V roce 2011 zde žilo skoro 1 400 obyvatel. Jeho historické jádro se roku 1992 stalo městskou památkovou zónou.

Město Vidnava sousedí na východě a severu s Polskem (gmina Otmuchów), na západě s obcí Velká Kraš a na jihu s obcí Stará Červená Voda. Od okresního města Jeseník je vzdáleno 23 km a od krajského města Olomouc 127 km.

Území města geomorfologicky patří k provincii Česká vysočina, subprovincii krkonošsko-jesenické (sudetské), oblasti Krkonošsko-jesenické podhůří (Sudetské podhůří), geomorfologický celek Vidnavská nížina.

Území Vidnavy spadá do povodí Odry, resp. Kladské Nisy. Vidnavou protéká severovýchodním směrem říčka Vidnavka; české území opouští na nejnižším místě Jesenicka (221 m n. m.). Na sever při státní hranici se nacházejí Vidnavské mokřiny.

Území města pokrývá z téměř 54 % zemědělská půda (41 % orná půda, 8,5 % louky a pastviny), z 19,5 % les, z více než 10 % vodní plochy a z více než 12 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.

Počasí Vidnava - Slunečno.cz