Skorošice

Obec Skorošice sousedí na severozápadě s obcemi Vlčice a Uhelná, na jihozápadě s Polskem (gmina Stronie Śląskie) a na východě s obcemi Lipová-lázně a Vápenná a městem Žulová. Od okresního města Jeseník je vzdálena 17 km a od krajského města Olomouc 102 k

Geomorfologicky patří Skorošice k provincii Česká vysočina, subprovincii krkonošsko-jesenické (sudetské), na rozhraní oblasti jesenické (východosudetské) (geomorfologický celek Rychlebské hory, podcelek Hornolipovská hornatina) a oblasti Krkonošsko-jesenické (Sudetské) podhůří (geomorfologický celek Vidnavská nížina). Největších výšek dosahuje obec na jižní hranici katastru: Studený (1042 m n. m.), Kopřivník (925 m n. m.), Kovadlina (989 m n. m.), Břidličný (945 m n. m.), Pomezný (921 m n. m.), Špičák (957 m n. m.), Borůvkový vrch (859 m n. m.). V severní, rovinaté části obce je krajinně výrazný Lánský vrch (423 m n. m.) u osady Sedmlánů.

Území Skorošic patří do povodí Odry, resp. Kladské Nisy. Protéká jimi několik souběžných severovýchodně směřujících menších toků pramenících v Rychlebských horách. Nejzápadněji na katastr obce zasahuje Vojtovický potok, který zde přijímá Studený potok a pokračuje do Vojtovic. Dále je to Petrovický potok, protékající Petrovicemi a osadou Sedmlánů, poté Skorošický potok protékající Horními i Dolními Skorošicemi a nakonec nejvýchodněji Stříbrný potok, který pramení pod Stříbrným vrchem, přijímá mj. zleva Bučinský potok a Malou vodu a dále protéká Nýznerovem a Žulovou.

Území obce pokrývá z 31 % zemědělská půda (14,5 % orná půda, 15,5 % louky a pastviny) a z 63,5 % les.

Zdroj: wikipedia.orig

 

 

Informace

Počasí Skorošice - Slunečno.cz