Historie města Javorníka

Doba, kdy byl Javorník založen není přesně známa, ale první zmínky o obci pocházejí z konce 13. století. Název obce je odvozen od javoru. V 15. století byl Javorník a hrad na Jánském vrchu obsazen husity. Husité opustili hrad velice zpustošený a proto byl na jeho místě postaven zámek na přelomu 15. a 16. století. V okolí obce byla objevena ložiska stříbra a železné rudy. Javorník zbohatl a roku 1549 dostal městská práva. V období třicetileté války prošlo město drancováním a pleněním. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se město moc nerozvíjelo, ale dnes je velice zajímavým místem a výchozím bodem pro turistiku. Mezi dominanty města patří výše jmenovaný zámek na Jánském vrchu. Můžete také navštívit výstavu dýmek, která zahrnuje v současnosti 1200 exponátů. Další památkou je barokní kostel Nejsvětější Trojice postavený roku 1723. Žil zde skladatel Karel Ditters, jehož dům č.p. 31 můžete navštívit. Každoročně se tu koná Mezinárodní hudební festival Karla Ditterse (konec srpna – polovina září). V okolí můžete navštívit naučnou stezku Rychlebskými horami, Pustý zámek, zříceninu Rychleby (Reichenštejn), kopec Vysoký (691 m n.m.), Vodopády Stříbrného potoka, Račí údolí či město Žulová.