Prohlídkové okruhy

 

Základní prohlídkový okruh pro návštěvníky je veden nejatraktivnějšími částmi manufaktury. Součástí prohlídkové trasy je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva autentických stěžejních pracovišť starobylého provozu výroby ručního papíru. Muzejní expozice věnované dějinám manufakturní a počátkům strojní průmyslové výroby papíru jsou situovány v hlavních historických objektech. Návštěvníkům nabízejí seznámení s historií papíru a jeho výroby od nejstarších dob. Základní okruh je možno shlédnout celoročně. Jeho prohlídka trvá přibližně l hodinu, probíhá ve skupinách s odborným výkladem průvodce. Rezervaci prohlídky lze uskutečnit prostřednictvím on-line rezervačního systému nebo v informačním centru Muzea papíru.

 

Prohlídkové trasa: Muzeum papíru, podrobný popis nalezněte zde

 

Technické zajímavosti

 

Druhý, doplňkový prohlídkový okruh otevřený v sezóně roku 2007 nabízí netradiční pohled do části technického zázemí velkolosinské papírny. Obsahově navazuje na základní okruh. Seznamuje s historií zdejšího vodního díla, dostupnými zdroji a možnostmi využití energie pro pohon mechanických zařízení manufaktury v proměnách staletí.

 

Doplňkový okruh „Technické zajímavosti„ je možno shlédnout v období hlavní sezóny od července do září. Jeho prohlídka trvá přibližně 30 minut, probíhá ve skupinách s odborným výkladem průvodce. Rezervaci prohlídky lze předem zajistit pouze v informačním centru.

Prohlídková trasa: Výroba papíru podrobný popis nalezněte zde