Brantice

 

Obec Brantice sousedí na severu s Hošťálkovy, na severovýchodě a východě s Krnovem, na jihu s Býkovem-Láryšovem a Lichnovem a na západě se Zátorem, Čakovou a Krasovem. Od okresního města Bruntál je vzdálena 14 km a od krajského města Ostrava 54 km.

Geomorfologicky patří Brantice k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské), oblasti Jesenické (Východosudetské) (geomorfologický celek Nízký Jeseník, podcelek Brantická vrchovina). Nejvyšším vrcholem je Uhlák (667/666 m n. m.) na severní hranici s Hošťálkovy, dále Radimský kopec (638 m n. m.), Bednářský vrch na hranici s Krnovem (588 m n. m.), Dubový vrch (529/528 m n. m.), na jižní straně je nejvyšší Kamenný vrch (531 m n. m.). Na pahorku Kopřivné se nachází přírodní rezervace Radim, s jedinečným zbytkem jedlobučiny, místy suťového charakteru s původním jesenickým modřínem, s vtroušeným klenem a jilmem horským.

Území Brantic patří do povodí Odry, resp. Opavy, které také protéká středem obce směrem z jihozápadu (z Louček) na severovýchod (do Krnova). V Branticích přijímá ze severovýchodu přitékající říčku Krasovku; ta protéká osadou Radimí, ve které se nachází i stejnojmenný rybník.

Katastrální území měří 2671 ha. Území obce pokrývá z 43,5 % zemědělská půda (28 % orná půda, 12,5 % louky a pastviny), z 49,5 % les a z 4 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.

Znak obce

Ve znaku obce jsou tři figury, které znázorňují počet tří historických vsí Brantice a Radim (zlatá radlice), Radimek (stříbrné kolo). Stříbrný drak ve zlaté zbroji chrlící červený oheň pochází z erbu Trachů z Březí majitelů panství v období 1668–1711. Barvy žlutá a modrá značí historické spojení s krnovským knížectvím.

Znak byl obci udělen 14. února 2001 a předán předsedou poslanecké sněmovny. Současně byl udělen i prapor.

Historie

První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1222 z darovací listiny markraběte Vladislava Jindřicha, který daroval ves komořímu Bernhardovi. V roce 1377 připadla ves ke Krnovskému knížectví. V roce 1449 je v obci zmiňována tvrz. V sedmdesátých letech 16. století v místě staré tvrze vystavěl kancléř Jeroným Reinwald zámek. V roce 1711 byla zahájená přestavba zámku (majitel Bohumil Tracha z Březí). V roce 1901 se stali majiteli Lichtensteinové. Dlouhou dobu po válce byl zámek využívaný jako sklad léčiv. V letech 1890–1900 byl založen zámecký park.

 

Osada Radim

Radim (německy Gross Raden polsky Radzim) je vesnice, část obce Brantice v okrese Bruntál. Nachází se asi 2,5 km na severozápad od Brantic. Radim leží v katastrálním území Radim u Brantic o rozloze 13,05 km2.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1377. Ves se postupně nazývala: 1869 Radún, 1890 Radúň, též Radín[4], německy Groß Raden, Groß-Raden, Grossraden (1900 Gross-Raden jako osada obce Raden). Její osada Radímek: 1869 Radúněk (německy Neu-Raden, polsky Radzimek).

Zdroj wikipedie.orig