Dolní Studénky

Obec Dolní Studénky leží jižním směrem od města Šumperk na úpatí vrcholků Hrubého Jeseníku a na levém břehu řeky Desné. Východním směrem se nad obcí zvedají zalesněné stráně vrcholku Dražník ( 506 m.n.m.)Součástí obce je osada Královec a malá osada se zámkem Třemešek a společně mají 1290 obyvatel. Severně od osady Třemešek jsou vybudovány dva rybníky a to Velký rybník a U Lípy. Empírová budova zámku v Tremešku stojí na malém kopci nad silnicí vedoucí z Dolní Studénky do obce Nový Malín a zámek je veřejnosti nepřístupný. První zmínka o Dolní Studénce je z roku 1353. Dominantou obce je barokní kostel postavený v roce 1701. V roce 1840 prodělal kostel klasicistní přestavbu a byl rozšířen. Na kostelní zdi jsou umístěny renesanční náhrobní kameny rodu Bukůvků z Bukůvky pocházející z roku 1592. V roce 1559 získali osadu Třemešek Bukůvkové a ti tu nechali postavit v letech 1580 až 1587 renesanční zámek. V roce 1812 byla osada i zámek prodány šumperskému obchodníku Franzi Terschovi a jeho syn započal s empírovou přestavbou zámku, která byla dokončena v roce 1861 za nového majitele a to brněnského advokáta Eduarda Ulricha. Osadou Královec prochází zelená značka a osadou Třemešek modrá turistická značka. Dolní Studénkou vede značená lokální cyklostezka.

Zdroj: Turistika.cz

 

Informace

Počasí Dolní Studénky - Slunečno.cz