Dolní Moravice s místních částí Horný Moravice

Dolní Moravice (německy Nieder Mohrau, dříve Gross Mohrau) je obec ležící v okrese Bruntál. Má 433 (2010) obyvatel a její katastrální území má rozlohu 2 221 ha.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1258, kdy náležela k panství Sovinec. Obyvatelé Dolní Moravice se zabývali především zemědělstvím a výrobou děl. V roce 1712 zde byla vybudována pila a papírna. Existence školy je uváděna od roku 1599.
Od roku 1949 je součástí obce i Horní Moravice a roku 1961 se její součástí stala i Nová Ves, původně hornická obec založená v roce 1604.

Části obce

Horní Moravice (německy Ober Mohrau) je západní část obce Dolní Moravice v okrese Bruntál. Prochází zde silnice II/445.

V Horní Moravici je evidováno 64 adres : 46 čísel popisných (trvalé objekty) a 18 čísel evidenčních (dočasné či rekreační objekty).Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 43 domů, z toho 23 trvale obydlených.

Nová Ves (německy Neudorf) je vesnice, část obce Dolní Moravice v okrese Bruntál. Nachází se asi 2,5 km na západ od Dolní Moravice. Nová Ves leží v katastrálním území Nová Ves u Rýmařova o rozloze 3,94 km2.

Historie, těžba stříbra a olova

Nová Ves je původně hornická obec založená v roce 1604. Na jejím katastru, na východních a jihovýchodních svazích vrchu Soukenná (1022 m n.m.) asi 1,5 km od obce, v nadmořské výšce nad 800 metrů, se nachází rozsáhlý důlní komplex. Tento komplex na ploše 400 x 500 m byl rozfárán do hloubky cca 100 metrů a je největším historickým dolem na stříbronosný galenit v Českém Slezsku. 

Hlavní etapa těžby rudy spadá před rok 1500. Pravděpodobně se na této lokalitě dolovalo stříbro již ve 12. století, kdy byla v Olomouci mincovna. Další etapy těžby byly zaznamenány v období od konce 17. století do roku 1780, dále pak mezi léty 1844 a 1899. Pokusy obnovit těžbu po roce 1918 byly již méně úspěšné. Naposledy bylo ložisko těženo mezi léty 1954 a 1959, kdy byla zdejší ruda dopravována po železnici do úpravny v Příbrami.

Zdroj wiikipede.org

 

Informace

Počasí Dolní Moravice - Slunečno.cz