Čarodějnické procesy

Čarodějnické procesy na Šumpersku

  Čarodějnické procesy tvoří temnou skvrnu na křesťanské historii a to nejenom katolické církve. Čarodějnice upalovaly i protestantské vrchnosti. Tyto procesy probíhaly cca od 15.tého do 18.teho století, počet obětí je velice těžké odhadnout. Nejpravděpodobnější číslo je...
+

Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách

Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách  začali docela nevině tím, že lidé v tomto kraji neměli lehký život a mimo víry v boha také věřili bylinářkám, které vykonávali na venkově funkci porodní babek, doktorů a právě porodní bába Dorota  Groerová poradila Marianě...
+

Inkviziční tribunál

    Inkviziční tribunál tvořený panskými úředníky v čele s hejtmanem, byli poslušným nástrojem, ovládaným podílnictvím na kořisti a strachem ze samotného Bobliga. Jehož úkolem nebylo obviněnému vinu dokázat, ale mučením vynutit přiznání. Mučícími nástroji byly - palečnice, španělské...
+

Zatčení a smrt Šumperského děkana

   Boblig se neodvážil tohoto oblíbeného faráře zatknout v Šumperku, aby nevzbudil nežádoucí pozornost. Vyžádal si souhlas olomouckého biskupa a za pomoci mohelnického faráře a dávného Lautnerova přítele ho vylákali pod záminkou pozvání na hody do Mohelnice, kde mu předali...
+

Co to Byla Tortura

      Tortura (kruté mučení na mnoho způsobů, pŕi němž mučitel může úplně vše) nahrazovalo inkvizici namáhavé shánění důkazů. Často jsou mezi vyšetřujícími a mučiteli sexuální maniaci, osoby s dissociální poruchou osobnosti bez kapky slitování, skrytí sadisté, úchylné osoby s...
+

Hon na majetek

      Boblig byl nucen najít pro Lichnštejna vysvětlení, konstatoval tedy, že jde o hrubou, silnou ženu, která se snaží zachránit svého manžela. Dále jí napomáhalo to, že se řadu let starala o roucha dominikánů, přičemž mohla krást svaté hostie, další vysvětlení nacházel...
+

Procesy nemají Konce

      Popisuji-li v této práci statečnost křivě obviněných obětí nemohu opomenout, tu jež dle mého názoru byla nejstatečnější, žena bohatého pláteníka Marie Pešková. Tato žena byla obviněna z čarodějnictví mezi prvními v Šumperku. Byla to Marie Sattlerová, přítelkyně a švagrová...
+

Kryštof Alois Lautne

      Kryštof Alois Lautner se narodil 18. září 1622 v Šumperku. Byl katolický duchovní a také jednou z obětí čarodějnických procesů na Olomoucku. Studoval v německém Landshutu a ve Vídni v Rakousku, kde se stal magistrem práva a filozofie. Teologii a přírodní vědy studoval...
+

Kdo byl Jindřich František Boblig z Edelstadtu ?

    Narodil se v měšťanské rodině, zmiňované již od roku 1530. V mládí studoval práva, pravděpodobně ve Vídni, nedosáhl však doktorátu, byl pouze kandidátem kanonického a světského práva. V tehdejších poměrech to stačilo pro funkci soudce či advokáta. Čím se zabýval až do svého...
+