Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách

Čarodějnické procesy ve Velkých Losinách  začali docela nevině tím, že lidé v tomto kraji neměli lehký život a mimo víry v boha také věřili bylinářkám, které vykonávali na venkově funkci porodní babek, doktorů a právě porodní bába Dorota  Groerová poradila Marianě Schuchové  aby dala krávě svatou hostii, protože Mariana Schuchová si stěžovala porodní bábě že jí přestává dojit kráva. Na květnou neděli v roku 1678 šla Mariana Schuchová z Vénířovic na mši do Sobotínského kostela  a  u svatého příjímání ukradla hostii. Tato nevinná pověra se stala záminkou pro rozpoutání procesů na tomto území. Při odcizení svaté hostie byla Marina Schuchová přistižena ministrantem, který to sdělil kostelníkovi a kostelník faráři E. L. Smidtovi. Ten celou záležitost nahlásil losinské vrchnosti, jež tehdy reprezentovala hraběnka Angele Sybille Galle, roz. Žerotínová (pověrčivá dáma).    Hraběnka Angele Sybille Galle  na radu hejtmana  Vinarského pozvala na panství člověka, který měl s čarodějnicemi dlouholeté bohaté zkušenosti J. F. Bobliga. Ten okamžitě využil své známosti se sekretářem pražského soudního dvoru nad apelací Jakubem Weingartenem, horlivým zástupcem čarodějnických inkvizičních procesů, aby získal povolení k ustavení inkvizičního tribunálu pro severomoravská žerotínská panstvím losinského zámku. Před příjezdem zastával Boblig místo hospodského ve vykřičené hospodě „U divokého muže“ v Olomouci.