Zámecká kaple Cyrila a Metoděje

V roce 1770 losinští Žerotínové prodali Vízemberské panství (Loučná) Velehradskému klášteru. Velehradští cisterciáci zde působili až do roku 1784. Opat Filip Zuri pobýval často na vízemberském zámku, který v roce 1774 prodělal rekonstrukci, byla k němu přistavěna zámecká kaple (na fotografii výše), jenž byla zasvěcena slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi, což bylo v tomto německém prostředí velmi neobvyklé. Ovšem Velehradský klášter byl v roce 1784 zrušen a majetek vízemberského panství přešel na náboženskou matici. Ve stejném roce 1784 vznikla ve Vízemberku samostatná farnost, do které byly zahrnuty Kouty a i kaple na Vřesové studánce. Cisterciáci měli o poutní místo na Vřesové studánce zájem a zřejmě tam plánovali postavit skutečný kostel, což se jim nepodařilo. V šedesátých a v sedmdesátých letech minulého století probíhala velká rekonstrukce zámku a v té době byla zazděna zadní část zámecké kaple, tím byla zrušena i boční kaple. V hlavní části zámecké kaple byli zbourány, dvě oddělené Empory, (Oratoře) které se stavěly pro patrony, majitele kostelů a kaplí, také pro panovníky a šlechtu. Koncem osmdesátých let bylo upravené kněžiště podle nové liturgie a po revoluci pokračovala další obnova zámecké kaple.

Zdroj:

 

Mše svaté každou neděli:  9:45

 Kontakt

Římskokatolická farnost         Velké Losiny                   Bukovická 58,   PSČ 788 15       Telefon: 583 248 333                   Farář:  P. Mgr. Milan Palkovič     E-mail: favelkelosiny@ado.cz   nebo m.palkovic@seznam.cz     webové stránky   foto zde

Tajemství krve Páně

 

Páter Milan Palkovič z podhůří Jeseníků dohlíží v kroměřížských arcibiskupských sklepech na kvalitu mešního vína, klíčové součásti liturgických rituálů. Režie M. Strouhal Celí pořad