Prohlídkové okruhy

Zámecká expozice - Vysoký renesanční zámek

Expozice vysokého zámku dovoluje nahlédnout do původních renesančních a raně barokních interiérů, do pozdně barokní kaple i nejmladší empírové přístavby. Interiéry jsou vybaveny mobiliářem vlastníků panství, tedy rodu Žerotínů a Liechtensteinů, ale i svozovými předměty ze zámků Bílá...
+

Knihovna

       Následující místnost, ve starých inventářích nazývaná jako „stará cukrárna“, byla již v minulosti přeměněna na knihovnu. V interiéru se dnes nacházejí vysoce ceněné barokní skříně obsahující část slavné žerotínské knihovny.
+

Rodová galerie

 Prohlídka tzv. vysokého zámku začíná v rodové galerii, kde jsou celofigurálními portréty zastoupeni nejvýznamnější členové velkolosinské větve pánů ze Žerotína. V tomto sále se nachází i pozoruhodná mapa velkolosinského a vízmberského panství z roku 1739 s vedutami obou zámků.  ...
+

Barokní křídlo-zámecká galerie - Nízký zámek

        Expozice tzv. nízkého zámku, barokní přístavby ze 17. století, představuje tři rokokové pokoje vybavené původním mobiliářem, i portréty představitelů rodu Liechtensteinů, Žerotínů a  Podstadských z Prusinovic. Za unikát lze považovat dochovaný soubor 4 tichých...
+

Tapiserie

Velkolosinský zámek ukrývá druhý největší soubor tapiserií na Moravě. Tzv. abussonské tapiserie, utkané těsně po polovině 17. století, vychází námětově z díla Proměny neboli Zlatý osel od římského spisovatele Lucia Apuleia. Z cyklu o lásce Amora a Psyché se dochovaly tři výjevy: Psyché uctívaná...
+

Rytířský sál

                                 V rytířském sále mohou návštěvníci obdivovat jedny z nejstarších kachlových kamen u nás. Pochází z konce 80. let 16. století a jsou zdobeny erby a iniciálami Andělíny Ryšánky z...
+