Zámecká expozice - Vysoký renesanční zámek


Expozice vysokého zámku dovoluje nahlédnout do původních renesančních a raně barokních interiérů, do pozdně barokní kaple i nejmladší empírové přístavby. Interiéry jsou vybaveny mobiliářem vlastníků panství, tedy rodu Žerotínů a Liechtensteinů, ale i svozovými předměty ze zámků Bílá Voda, Žádlovice, Vízmberk v Loučné nad Desnou nebo Kozí Hrádek. V rámci prohlídkové trasy je zpřístupněna i část žerotínské sbírky zbraní.