Poutní kaple Panny Marie La Salette

 Jihozápadně od Javorníku při státní hranici leží dvě menší rekreační osady Travná a Zálesí. Na Travné je možno navštívit novogotický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z r.1892, poutní kapli Panny Marie La Salettské u ,,zázračného pramene" a křížovou cestu z přelomu 19. - 20.století. Zálesí je známo jako ráj sběratelů minerálů, kterých je odsud registrováno 91 druhů.

Kaple je volně stojící podélná jednolodní, postavená z kombinovaného a režného zdiva se sedlovou střechou se sanktusníkem završeným křížem. V průčelí jsou dvě kruhová okna a představená dřevěná předsíň. Vnitřek lodi je zaklenut křížovou klenbou. Na novogotickém oltáři je umístěn obraz Panny Marie La Salette.

Kaple byla postavena podle plánu javornického stavitele Schwarzera roku 1858 na místě starší dřevěné kapličky. Poblíž kaple se nachází grotta se sochou Panny Marie Lourdské a studánka.

Plastiky v kapličkách č. I. - IV. byly v letech 2005 - 2006 obnoveny akademickým sochařem a restaurátorem Jakubem Gajdou.

 

Křížová cesta

 

Salettský pramen s grottou a sochou Panny Marie v Poutním místě

Křížová cesta v Travné u Javorníku na Jesenicku se nachází přibližně 600 metrů severozápadně od centra obce. Je chráněna jako nemovitá Kulturní památka České republiky.

Křížová cesta byla postavena roku 1894 v blízkosti poutní kaple Panny Marie La Salette. Tvoří ji čtrnáct novogotických zděných výklenkových kaplí s plastikou ve výklenku. Kapličky z umělého kamene byly osazeny podél pěšiny po úbočí zalesněného svahu. Cesta začíná u železné okrasné brány a končí u vrcholu schodiště, které vede zpět k bráně. Pod nikami jsou německé popisy významu zastavení.

Poutní místo zde vzniklo roku 1851, kdy se vedle kaple objevil pramen vody. Roku 1889 vznikla u pramene umělá jeskyně grotta a roku 1894 pak křížová cesta.

 

Zdroj:  ruzenec.cz a wikipedie.cz