Vřesová studánka

 

 Nejvýše položené Mariánské poutní místo Moravy a Slezska.


 

Vřesová studánka je pramen na jižním úbočí Červené hory na hlavním hřebenu Jeseníků ve výšce 1290 m n.m. Z tohoto velmi zajímavého místa jsou překrásné výhledy na severně se rozkládající Keprník a na blízký vrchol Vozky a na Spálený vrch.

Historie

 

Pramen Vřesová studánka objevil údajně lovec a jakmile se přišlo na její léčivé účinky, stala se poutním místem. V blízkosti pramene stojí kaplička.  Podle pověsti objevil pramen vřesová lovec, který pronásledoval zraněného jelena. Jelen se z pramene napil a zázračně se uzdravil. Později vyléčila voda z studánky i lovce. - Vřesová studánka se stala poutním místem a kníže Lichtenštejn tu nechal postavit kapličku - v roce 1850 byla místo dřevěné kapličky postavena zděná a v roce 1927 tu vznikl kostelík - na začátku 19. století tu postavili chatu Vřesová studánka, která ale roku 1892 vyhořela - roku 1893 byla chata obnovena, fungovala však jen do roku 1988, kdy musela být pro svůj havarijní stav zbořena

 jménem Vřesová studánka j označováno poutní místo s kostelíkem, léčivý pramen a v minulosti i chata pro poutníky - z tohoto místa je krásně vidět Šumperk, horu Vozka či Keprník - Vřesová studánka byla v minulosti navštěvována hlavně jako poutní místo

Studánka je spojena s pověstí o zázračné léčivé vodě. Podle ní postřelil před dávnými lety zdejší lesník jelena, ten však doskákal až k horské Vřesové studánce a zázračnou vodou ze studánky si rány rychle vyléčil. Lesník, který to viděl, sám trpěl očním neduhem, účinnost pramene odzkoušel na sobě a brzy se mu zrak vrátil v plné síle. Z vděčnosti a na připomínku tohoto zázraku pak pověsil ke studánce svatý obrázek. Zvěst o prameni se rychle roznesla a k místu začali zanedlouho přicházet lidé z širého okolí pro zázračnou vodu. Postupně u studánky vzniklo malé poutní místo, které se může pochlubit tím, že je nejvýše položené na celé Moravě i ve Slezsku

Kříž na místě vyhořelého kostelíka

Ve 2. polovině 17. století byla při Vřesové studánce postavena kaple, která však vyhořela po zásahu blesku. V letech 1844-50 pak vedle pramene vystavili zdejší lidé kostelík, který byl ještě dvakrát obnoven. V roce 1946 však kostelík po zásahu bleskem vyhořel a již nebyl vystavěn. Na jeho základech byl vztyčen alespoň malý kříž. Studánka sama se pak v roce 1927 dočkala zastřešení v podobě kamenné kaple, jež stojí doposud. Nad Vřesovou Studánkou ve výši 1313 m n. m. byla také v roce 1892 postavena pod názvem Hedelbrünnel chata Vřesová studánka. Po druhé světové válce byla stále v provozu, ale byla jen minimálně udržována, ačkoliv byla turisty velmi oblíbena. Roku 1981 byla jako zchátralá uzavřena a roku 1988 bez náhrady stržena.

Sesuv v roce 1921

Svah pod Vřesovou studánkou nebyl stabilní a byl díky drastickým horským povětrnostním podmínkám již v minulosti postižen silnou erozí. Největší katastrofou prošlo místo po prudké průtrži mračen večer dne 1. června 1921. V tento den během pouhých 30 minut sjelo údajně až 60 000 m³ půdy i s lesem do údolí řeky Hučivé Desné. Sesuv postihl plochu o délce kolem 800 m a šířce až 180 m! Toho dne byl v Hrubém Jeseníku mezi vrchem Keprníkem a Červenohorským sedlem zaznamenán nejintenzivnější přívalový liják po dobu meteorologických pozorování. Na Červenohorském sedle napršelo za 2 hodiny kolem 180 mm srážek. Na hřebeni hor tak muselo přirozeně napršet ještě více. Zemina, kameny, stromy a další hmota ze sesuvu pak zahradila úplně údolí řeky Hučivé Desné a vytvořila rozlehlou přehradu. Následné prolomení nestabilní nové hráze napáchalo katastrofální škody v celém údolí kolem řeky Desné. Při této následné katastrofě zahynuli čtyři lidé.

 Turistické trasy

Kolem kapličky prochází červená Stripe-marked trail red.svg a zelená Stripe-marked trail green.svg turistická trasa z Červenohorského sedla.


 

 

 

 

Mapa

Poutní místo

Poutě: poutní bohoslužby: poslední sobota v srpnu (slavnost P. Marie Královny 22.8.). Hlavní pout' v sobotu před 15. zářím (slavnost P. Marie Bolestné - mše sv. s doprovodem lesních rohů), v oba poutní dny mše sv. ve 14:30

Kontakt

Duchovní správa: Římskokatolická farnost, Bukovická 58, 78815 Velké Losiny, tel.: 583248333.

 

Turistické informace pro poutníky,

(mapa 19 58C6 56e): lokalita je situována do blízkosti historické zemské hranice mezi Moravou a Slezskem. Hranice je dodnes vymezena opracovanými kameny, které jsou na slezské straně označeny vysekanými písmeny BB. Je to značka Vratislavského arcibiskupství (německy BISTUM BRESLAU).

Autem i autobusem lze přijet na Červenohorské sedlo, odtud pěší pouť - č- 4 km (cca 1,5 h.) s převýšením 300 m, po zpevněné lesní cestě.

 

 

Na Vřesové studánce by měla znovu vyrůst chata a kaple