Místní části Rudy nad Moravou

 

Bartoňov 

Malý katastr Bartoňova o rozloze 212 hektarů se zvedá údolím od řeky Moravy, kterým prochází železniční trať Šumperk - Hanušovice, směrem k východu do okolních kopců. V úžlabině mezi vrcholem Blýskač na severu a Burdovou horou na jihu se táhne vesnička dostupná silničkou z Rudy nad Moravou. Na jejím východním okraji navazuje téměř souvisle zástavba Radomilova. Střední nadmořská výška Bartoňova je 342 m. Chráněnou památkou lidové architektury z poloviny 19.století je v Bartoňově hospodářská usedlost čp.3. 

Název obce je odvozen od osobního jména Bartoň, jež je domácí podoba ke jménu Bartoloměj. Od roku 1960 je Bartoňov sloučen se sousedním Radomilovem pod názvem Bartoňov-Radomilov. Od roku 1980 se obě obce staly částmi Rudy nad Moravou. Vesnice má stejnojmennou železniční zastávku Bartoňov. Kousek od zastávky, přímo u řeky je vodácké tábořiště. Dolním koncem vesnice prochází cyklostezka. 

Hostice 

Katastr obce Hostice o rozloze 611 hektarů je rozdělen úzkým ůdolím Hostického potoka, kerý přitéká od Štědrákovy Lhoty (zde pod názvem Pstruhovec) a ústí do Moravy. Tok potoka sleduje silnička z Rudy do Štědrákovy Lhoty a v tomto údolí v jižní části obecního katastru je areál vlastní vesnice. O samotě stojí skupina domů Alojzov (s papírnou) v nejjižnější části katastru a víska Pustá v severní části katastru. Střední nadmořská výška katasru je 364 m, ale katastr v severní části dosahuje výšky kolem 600 m. Hostice jsou rodištěm národopisné spisovatelky Anežky Šulové, rozené Vénosové. Její dílo představuje rozsáhlou sbírku lidových písní, zkazek, vyprávění a pověstí z Hostic a Okolí. 

Do dnes zde působí hasičský sbor s dlouholetou tradicí. 

Hrabenov 

Hrabenovský katastr o rozloze 621 hektarů se zvedá od údolí Moravy na západě k východu k vrchu Háj (631 m.n.m) nad Šumperkem a na sever pod vrchol Sklenného(606 m.n.m). Vesnice má střední nadmořskou výšku 362 m a stoupá podle potoka směřujícího do Moravy a silnice z Rudy do Temenice a Šumperka. V obci jsou čtyři obchody s potravinami a smíšeným zbožím (včetně večerky), škola, knihovna, pohostinství, opravna motorových pil a svářečská dílna. 

Velmi aktivním spolkem, nejen na poli sportovním, je místí organizace Sokola s lyžařským a volejbalovým družstvem.  

Dopravní spojení do obce je zajištěno autobusem. Nejbližší železniční stanice je 0,5 km vzdálená Ruda nad Moravou . 

 

Radomilov 

Název obce je odvozen od vlastního jména Radomil. Jejím pečetním znakem byla radlice. Od roku 1960 je sloučena se sousedním Bartoňovem pod názvem Bartoňov - Radomilov a v roce 1980 se obě staly částmi Rudy nad Moravou. Malý Radomilovský katastr o výměře 185 hektarů je rozložen na úbočí vrchu Zlatník (499 m). Vesnice má střední nadmořskou výšku 428 m a stoupá podél silničky, jež vede z Rudy nad Moravou přes Bartoňov. Západním okrajem navazuje na zástavbu Bartoňova. Vesnička má jeden obchod se smíšeným zbožím. 

Nejbližší autobusová zastávka je přes kopec, v 2 km vzdáleném Hrabenově. Vlakové zastávka je dole v Bartoňově. 

 

Štědrákova Lhota 

Jméno obce je odvozeno od správce rudského panství Štědráka, který dal prvním osadníkům dřevo na stavbu domků a lhůtu na splácení dluhů vrchnosti. Pod jménem SCZEDRÁKOV / Ščedrákov se objevuje již v roce 1397 mezi obcemi, které tehdy společně s Rudou byly prodávány. 

Vesnice leží na katastru o rozloze 493 ha, který se zvedá z hluboké úžlabiny potoka Pstruhovec a v severní části nad skupinou chalup Lazy přesahuje nadmořskou výšku 700 m. Úzkým údolím podél potoka se klikatí silnička, jež je jedinou přístupovou cestou do vsi. Odbočuje u rudského nádraží ze spojnice do Hanušovic, aby se u lhotské rychty změnila v polní cestu. Většina domů je rozmístěna podél silnice a potoka, ale některé usedlosti jsou rozptýleny i ve vyšších polohách katastru. Střední nadmořská výška obce je 470 m. 

Uprostřed vesnice je turistická ubytovna Lesanka. Za ní je parkoviště a upravovaná sjezdovka s vlekem a umělým zasněžováním. Ve vesnici je obchod se smíšeným zbožím. 

Dopravní spojení do obce je zajištěno autobusem. Nejbližší železniční stanice je 3 km vzdálená Komňátka