Co léčí v Karlově Studánce

 

Zde je seznam indikací, které se v našich lázních léčí dle vyhlášky MZ č.267/2012 Sb., a jsou nasmlouvány se zdravotními pojišťovnami, které hradí tuto komplexní, nebo příspěvkovou léčbu.

 

I. Nemoci onkologické:

I/1 - zhoubné nádory, po ukončení komplexní onkologické léčby, bez známek recidivy

II. Nemoci oběhového ústrojí:

 

II/1 - symptomatická ischemická choroba srdeční

II/2 - stav po infarktu myokardu

II/3 - hypertenzní nemoc II. až III. stupně

II/4 - onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b nebo zánětlivém

II/5 - funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách, chronický limfatický edém

II/8 - stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévnímsystémz mimo srdce

IV. Nemoci z poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí:

 

IV/1 - diabetes mellitus

IV/2 - stavy po totální thyreoidektomii, Hypotyreóza při obtížně probíhající lékové substituci

IV/3 - stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin

V. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí:

 

V/1 - stavy po operacích horních (HCD) a dolních cest dýchacích (DCD), stavy po transplataci plic

V/2 - poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.)

V/3 - stavy po komplikovaném zánětu plic

V/4 - bronchiektazie, recidivující záněty DCD a záněty dýchacích cest jako nemoc z povolání

V/5 - astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc

V/6 - intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení

V/7 - následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par, a dráždivých prachů na HCD a DCD

VI. Nemoci nervové:

 

VI/2 - polyneuropatie s parametrickými projevy

VI/3 - kořenové syndromy s iritačně - zánikovým syndromem

VI/11 - Parkinsonova nemoc (netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky)

VII. Nemoci pohybového ústrojí:

 

VII/1 - revmatoidní artritis I. až IV. stadia včetně juvenilní artritis, soustavně léčená v ambulantní péči

VII/2 - ankylozující spondylitis (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčená v rámci ambulantní péče

VII/3 - ostatní spondartritis (např. psoriatická artritis, Reiterův syndrom, enteropatická artritis, reaktivní - parainfekč.). Sekundární artritis, soustavně léčená v rámci ambulantní péče

VII/4 - mimokloubní revmatismus soustavně léčený, difuzní onemocnění pojiva soustavně léčené (systémový lupus erythematodus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom)

VII/6 - bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů nebo kloubů (včetně onemocnění z vibrací, nadměrného jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání dle jiného pr. předp.)

VII/7 - koxartróza, gonartróza v soustavné ambulantní péči ortopeda a rehabilitačního lékaře

VII/8 - artrózy v ostatních lokalizacích, artropatie

VII/9 - chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulanční a rehabilitační péči

VII/10 - stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady

VII/11 - stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní

IX. Duševní poruchy:

 

IX/1 - psychózy ve stádiu remise

IX/2 - těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy

X. Nemoci kožní:

 

X/1 - atopický ekzém

X/2 - generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris

Zdroj: oficiální stránky