Nová Seninka a osady okolo Starého Města

 

Nová Seninka (německy Spieglitz) je v současnosti částí Starého Města, v minulosti však bývala samostatnou obcí. Do roku 1948 se jmenovala Špiklice (německy Spieglitz). Podle této obce vznikl jeden zastaralý německý název pro Králický Sněžník - Spieglitzer Schneeberg.

Historie

Ves byla založena ve 13. století k hlídání obchodní cesty z Moravy do Kladska. V 15. století ves zpustla a obnovena byla v roce 1561 kolštejnskou vrchností. Fara byla v obci pravděpodobně již před třicetiletou válkou, obnovena byla znovu v roce 1784. Školní vyučování začalo v místě již v roce 1766. Po roce 1848 byla obec začleněna do staroměstského soudního okresu v šumperském hejtmanství.

 

Kulturní památky

Boží muka
  • Kostel svatého Jana Křtitele – raně barokní jednolodní kostel z roku 1689
  • Stodola u čp. 36 - lidová architektura ze 2. poloviny 19. století. Objekt již neexistuje.
  • Boží muka - pilířová, z poloviny 19. století
Další stavby
  • lesní kaple Panny Marie jihozápadně od obce, ke které vede ze Stříbrnic Křížová cesta.
  • Přírodní zajímavosti

Na západ od obce se nachází Králický Sněžník, na východ až severovýchod leží hřeben Rychlebských hor

.Odkazy na další osady okolo Starého pod Kralickým Sněžníkem,
  Chratice.  Hynčice pod Sušinou, Stríbrnice, Kunčice Málé Vrbno Velké Vrbno

Zdroj: wikipedie.orig  staremesto.info

 

Informace

Počasí Staré Město (Šumperk) - Slunečno.cz