Dívčí Hrad

Dívčí Hrad (německy Maidelberg) je obec ležící v okrese Bruntál. Území obce bylo součástí tzv. moravských enkláv ve Slezsku. Má 286 obyvatel (2010) a její území má rozlohu 1198 ha.

Obec Dívčí Hrad sousedí na severozápadě s Polskem (gmina Lubrza), na severovýchodě s Hlinkou a Osoblahou, na jihovýchodě s Bohušovem, na jihu s Liptaní a na západě s Vysokou. Od okresního města Bruntál je vzdálena 31 km a od krajského města Ostrava 65,5 km.

Geomorfologicky patří Dívčí Hrad k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské), oblasti Jesenické (Východosudetské) (geomorfologický celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Jindřichovská pahorkatina). Nejvyššího bodu dosahuje území obce na severní hranici (Hraniční kopec 352 m n. m.), výraznějším útvarem je též kopec Peklo (320 m n. m.) nad rybníkem.

Území Dívčího Hradu patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy, která obcí protéká ze západu na jihovýchod. Na jejím bezejmenném přítoku se nachází nádrž Pitárno, níže po toku Osoblahy pak rybník Dívčí Hrad. Jižní hranici území obce vymezuje Liptaňský potok, severovýchod katastru odvodňují Sádecký potok a Karlovský potok.

Území obce pokrývá z 70 % zemědělská půda (60,5 % orná půda, 9 % louky a pastviny), z 19,5 % les a z 7,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy

Historie

 

První zmínka o hradu, pod kterým ves později vznikla, pochází z roku 1267, kdy byl uváděn jako Deuzíz. V roce 1539 byla ves poprvé uvedena jako Diwezij. Od 30. dubna 1976 do 23. listopadu 1990 byla dnešní obec Dívčí Hrad částí obce Osoblaha.

Zdroj: wikipedia.cz

 

 

Mapa