Petrovy Kameny

 


Petrovy kameny jsou vrchol, který se nachází v pohoří Hrubý Jeseník v Pradědské hornatině. Třetí nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku tvoří tři mohutná skaliska, vysoká 7 metrů. Skály leží ve Slezsku v těsné blízkosti historické zemské hranice s Moravou. Jsou součástí katastrálního území Malá Morávka (součást stejnojmenné obce).

Za čarodějnických procesů v 17. století byly Petrovy kameny označovány jako dějiště čarodějnických sletů.  Je jem otázkou zda chudí lidé v té době vůbec věděli, kde Petrovy  Kameny jsou.  Podle pověsti dostaly Petrovy kameny jméno po mladém kováři, který se zde ukryl se svou dívkou, dcerou správce sovineckého panství, když prchal před jejím otcem. Na vrcholu skal je pamětní deska botanika Dr. Bedřicha Kolenatého, který pod Petrovými kameny při průzkumu místní květeny v roce 1864 zahynul. Petrovy kameny dominují hlavnímu hřebenu od Pradědu k sedlu na Skřítku, tvoří vedlejší vrchol Vysoké hole.

Geologie

 

Hora je budována metamorfovanými horninami, zejména fylity a kvarcity.

Geomorfologie a pedologie

 

Hřeben kolem Petrových kamenů a Vysoké hole je plochý, příkře ale spadá zejména na východě do Sviního žlebu a na západě se do něj zařezává kaňon Bílé Opavy. Vrcholové skalisko Petrových kamenů je

 mrazový srub. Reliktem po době ledové jsou mrazem tříděné polygonální půdy.

 

 Hydrologie

 

Petrovy kameny leží na hlavním evropském rozvodí mezi Baltským a Černým mořem. Divoká Desná odvádí své vody do Moravy a Dunaje, Bílá Opava do Odry.

 

Flóra a fauna

 

Petrovy kameny jsou z botanického hlediska unikátním místem evropského významu. Přežívají zde relikty z doby ledové - řada vzácných lišejníků a mechů, vrba bylinná a zejména dva jesenické endemické druhy: zvonek jesenický a lipnice jesenická, která přežívá jen v několika ostrůvcích právě pod Petrovými kameny.

 

 Ochrana přírody

 

Petrovy kameny jsou přírodní rezervací o rozloze 19,1 ha, součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Předmětem ochrany jsou zejména relikty z doby ledové - jak půdy tak rostliny. Vstup na Petrovy kameny je proto celoročně zakázán.

Turistika

 

V létě platí z důvodu ochrany přírody zákaz scházení ze značené cesty a vstupu na vrcholové skály, což je v případě porušení strážci přírody tvrdě sankcionováno. V zimě se na svazích Petrových kamenů s jistými omezeními lyžuje (čtyři vleky).


 

 

Mapa

px