Bohoušov

 

Obec Bohušov leží ve středu Osoblažská, v údolí říčky Osoblahy, má 460 obyvatel. Obec je tvořena místními částmi Dolní Povelice, Karlov, Ostrá Hora a Kašnice.

K občanskému vybavení obce patří mateřská škola, obecní úřad s informačním centrem, obchod, pohostinství s kulturním domem, kostel a rekreační areál.

Velká pozornost se v obci věnuje podpore cestovního ruchu. Katastrem obce vede mezinárodní cyklotrasa Opavice, na kterou se napojují regionální cykloturistické stezky.

Kombinace možnosti pěších i cykloturistických výletů v nádherné přírodě, kterou můžeme vidět už při příjezdu Osoblažskou úzkokolejkou, tvoří dokonalé podmínky pro aktivně strávenou dovolenou.

 Osoblažský výběžek leží v severovýchodní části ČR. Severní, východní a jižní strana území je ohraničena státní hranicí s Polskem (okolo 75%), západní okraj není dosud přesně stanoven, při čemž jeden z návrhů je železniční trať mezi Městem Albrechtice a obcí Třemešná. Odtud po silnici č. 458 na obec Vysoká-Bartultovice ke státní hranici.

Nabízí se hledisko hranic povodí řeky Osoblahy, nebo katastrální hranice obcí Vysoká, Liptáň, Slezské Rudoltice. K nim se řadí obce Dívčí Hrad, Bohušov, Rusín, Osoblaha a Slezské Pavlovice.Velikost území je přibližně 10 x 10 km.

Na západní straně leží pahorkatina Jeseníků, která přechází do vroclavské ploché roviny. Lesní porosty leží na cca 2700 ha území a jsou převážně v majetku obcí. Hlavní plochu zaujímá zemědělská půda s vysokou kvalitou orné půdy. Zdroj povrchových vod zajišťují přítoky říček Prudnik a Osoblaha. Oblast je středně aridní, k čemuž přispěly odvodňovací technické úpravy provedené v nedávné minulosti.

Zdroj: Bohoušov.eu

 

160x600

Mapa

120x600