Střelecký důl

 

 

  Berylové pegmatity jsou známé z Ostředku u Šumperka, z Velkých Losin, Maršíkova, Sobotína a Branné. Většinou jsou blokové, někdy se silnou albitovou metasomatózou; tvoří žíly, popřípadě větší čočkovitá tělesa. Obvykle obsahují vzácné minerály. Patří k posttektonickým pegmatitům.

Nejznámější lokalitou tohoto typu je Střelecký důl ("Scheibengraben") u Maršíkova. Pegmatit vystupuje v údolíčku mezi Maršíkovem a Vernířovicemi, na úpatí Rudné (906 m). Je otevřen malým lomem a krátkou štolou. Byl zde těžen živec a byly pokusy o těžbu muskovitu a berylu. Pegmatit má tvar nepravidelné čočky, jejíž delší rozměr má směr VSV-ZJZ. Její mocnost je kolem 10 m. Uzavírá kru amfibolické ruly, do okolí vysílá četné apofýzy. Pegmatitové těleso je složeno z písmenkového, blokového a metasomatického - albitového pegmatitu.

     Zdroj