Janov

Janov (německy Johannestal) je město ležící v okrese Bruntál. Má 332 obyvatel (2010) a jeho katastrální území má rozlohu 1 102 ha.

Město Janov sousedí na severu s Polskem (gmina Głuchołazy), na východě s Jindřichovem, na jihu s Městem Albrechticemi a na západě s Petrovicemi. Od okresního města Bruntál je vzdáleno 28,5 km a od krajského města Ostrava 74 km.

Geomorfologicky patří Janov k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické (Sudetské), oblasti Jesenické (Východosudetské) (geomorfologický celek Zlatohorská vrchovina, podcelek Hynčická hornatina na západě). Nejvyšších poloh dosahuje území města na jihu bezprostředně pod Solnou horou (868/867 m n. m.) nacházející se však již na území Petrovic a Města Albrechtic. Na jihu se nacházejí také Hřebeny (777 m n. m.), na severu je nejvyšší horou hraniční Velká Stříbrná (785 m n. m.) a dále Malá Stříbrná (649/626 m n. m.).

Území Janova patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy, která městem protéká ze západu na východ pod názvem Petrovický potok. Na jihu území obce pramení rovněž Svinný potok, který ústí do Osoblahy v Jindřichově.

Území města pokrývá z 32,5 % zemědělská půda (0,5 % orná půda, 29,5 % louky a pastviny), z 62 % les a z 5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy.

 

Zdroj: wikipedie.cz

 

Mapa