Rýmařov

 

Podhorské městečko leží na 49°56´ severní šířky a 17°16´ východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 570 - 615 m. Východně se nachází přidružená obec Jamartice (565 m n.m.), severně osada Harachov (610 - 660 m n.m.).  

 

Severozápadně v údolí Podolského potoka se rozkládají místní části Edrovice (605 m n.m.) a Janovice (505 - 615 m n.m.). Jižním směrem vznikl na čáře rozvodí Baltského a Černého moře Ondřejov ( 580 - 630 m n.m.) a Stránské (630 – 670 m n.m.). Horopisně patří samotné město na hranici mezi Nízkým a Hrubým Jeseníkem.Leží však na okraji Nízkého Jeseníku v údolí, které vyhloubily zdrojnice z východních svahů jižní části Hrubého Jeseníku. 
Podolský potok napájí četné přítoky: Slatinný potok z Národní přírodní rezervace Skřítek, Stříbrný potok pramenící u Alfredovy chaty, Staroveský od Novoveského vrchu /827m/, Růžový potok teče od zaniklé vsi Růžová, Lesní potok od bíle se lesknoucích skal Výhledů /885m/, dále Pstruží a Novopolský potok. Ve městě přibírá několik potůčků a za městskou zástavbou také Lučinu a Krkavčí potok. Za Jamarticemi tvoří hranici Rýmařova s místními částmi řeka Moravice, do které se vlévá Podolský potok, jehož průměrný průtok vody před soutokem činí 1,12 m3/sec. Ondřejov je prameništěm Oslavy, která se vlévá ve Valšovském žlebu do Huntavy v povodí Moravy. Z příkrých svahů a údolí svádí Oslava řadu potůčků, z nichž největší Stránský potok přitéká od Stránského a z pravé strany přibírá Strálecký potok. 
Výrazné vyvýšeniny a také vyhlídky na město, široké okolí i na siluetu Hrubého Jeseníku se kryjí s čárou rozvodí – Střechy Evropy. Tvoří je Stráň /670 m n.m./, Ondřejovské sedlo /630 m n.m./ a kóta 689 západně od středu města.Severně od města se vypíná Holý vrch /651 m n.m./ a Moravická hora /741 m n.m./. Podnebí Rýmařova ovlivňují velké výškové rozdíly v širším okolí a je součástí chladné oblasti. Rýmařovsko patří v naší republice k nejdeštivějším místům. Hrubý Jeseník sice zabraňuje severozápadním větrům, ale sněhová pokrývka dosahující na jeho hřebenech a svazích až čtyři metry ovlivňuje teplotu i v Rýmařově. Také první mrazíky se objevují již v září. Průměrná roční teplota dosahuje 5,8°C, lednová klesá na - 4,7°C, červencová vystupuje na 15,9°C. Mnohem chladněji je ve Stránském, kde lednový průměr činí - 5,3°C. Celoroční srážkový průměr představuje 842 mm, lednový 63 mm a červencový 101 mm. 
Na správním území Rýmařova, které zabírá 60 km2, žije přes 9 000 obyvatel. 
Proti předválečnému stavu /1930/ nastal značný pokles obyvatel v současných místních částech. Nárůst se projevuje jen v samotném městě. Osídlení nedosahuje dřívějšího rozsahu vlivem politického a ekonomického vývoje od roku 1945. Hustota obyvatelstva je ve srovnání s průměrem ČR značně nízká i v okolních obcích /155 obyvatel na km2/. Uvedený vývoj je dokumentován v tabulkách a je charakteristický pro pohraniční území. 
Území se rozkládá v jižní části okresu Bruntál a tvoří spádové centrum pro okolní obce Stará Ves se Žďárským Potokem, Dolní Moravice s Horní Moravicí a Novou Vsí, Malá Morávka s Karlovem, Malá Štáhle, Břidličná s Vajglovem a Albrechticemi, Jiříkov se Sovincem a s Těchanovem, Ryžoviště, Horní Město s Rešovem s Dobřečovem se Sklálami a Stříbrnými Horami, Tvrdkov s Rudou. Dopravní spojení usnadňuje státní silnice č.11 Šumperk - Bruntál - Opava - Ostrava. Z jihu je město přístupné od Šternberka přes Sovinec - Stránské nebo přes Uničov a Dlouhou Loučku. Vlakové spojení navazuje ve Valšově na železniční trať Olomouc - Krnov - Opava. 

ZdrojRýmařov.cz 

 

 

 

 

Mapa