Hynčice nad Moravou

Hynčický katastr o rozloze 486 hektarů je vyplněn Hanušovickou vrchovinou a kopcem Pršná dosahuje výšky 642 metrů nad mořem. Na západě je lemován tokem řeky Moravy, na severu jejím přítokem Brannou. Vesnice má střední nadmořskou výšku 527 metrů. Prochází jí červená turistická trasa, která v daném úseku propojuje Hanušovice s Loučnou nad Desnou. 

Počet obyvatel se v obci od poloviny 19. století neustále snižoval. Maxima 395 osob bylo dosaženo v roce 1880. V roce 1900 žilo ve 45 domech 353 obyvatel vesměs německé národnosti, v roce 1930 bylo mezi 342 obyvateli jen pět Čechů. Odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce byl do roku 1950 způsoben pokles na 176 osob ve 40 domech a sčítáním v roce 1991 bylo v Hynčicích nad Moravou zjištěno již jen 115 osob a 24 domů. Novější statistické údaje nejsou k dispozici, vzhledem k tomu, že Hynčice jsou statisticky sloučeny s Hanušovicemi. 

 

Informace

Počasí Hanušovice - Slunečno.cz              

eRabatTravel.cz