Obec Ostružná (před rokem 1918 SpornavaŠpornava, něm Spornhau. rozkládající se po obou stranách moravsko-slezské hranice, se nachází v okrese Jeseník, kraj Olomoucký. V roce 2011 zde žilo 175 obyvatel.Obsah   

Ostružná sousedí na severozápadě s Polskem (gmina Stronie Śląskie), na západě s městem Staré Město a obcí Branná, na jihu s obcí Jindřichov a na severovýchodě s obcemi Bělá pod Pradědem a Lipová-lázně. Od okresního města Jeseník je vzdálena 11 km a od krajského města Olomouc 67,5 km.Geomorfologicky patří Ostružná k provincii Česká vysočina, subprovincii krkonošsko-jesenické (sudetské), oblasti jesenické (východosudetské), na rozhraní geomorfologického celku Rychlebské hory (podcelek Hornolipovská hornatina) a geomorfologického celku Hrubý Jeseník (podcelek Keprnická hornatina). Nejvyšším vrcholem v severní části patřící k Rychlebským horám je Smrk (1125 m n. m.), dále též Travná hora (1120 m n. m.), Klín (983 m n. m.), Ostružník (952 m n. m.), na jižní, hrubojesenické straně je to Keprník (1423 m n. m.), dále např. Šerák (1351 m n. m.), Mračná hora (1272 m n. m.), Černava (1103 m n. m.). 3 

Území Ostružné patří do povodí Dunaje, resp. Moravy. Ostružnou i Petříkovem protéká říčka Branná pramenící pod horou Smrk. Do té ústí již mimo území obce i Klepáčský potok (s Jelením potokem), který odvodňuje západní část katastru pod horou Keprník. Jen osada Ramzová je odvodňována na sever tekoucím Ramzovským potokem, který patří do povodí Odry.