Prohlídkové okruhy

Prohlídka zámku Jánský Vrch je rozdělena do čtyř návštěvnických okruhů:

I. okruh (tzv. reprezentační) vyniká zachovaným původním vybavením převážně z 19. století, které bylo nově doplněno pouze některými předměty užitého umění a obrazy. K nejcennějším památkám patří plastiky a obrazy ve vybavení horní zámecké kaple, od pozdní gotiky až k baroku. Unikátní jsou také původní 200 let staré záclony a zajímavým obohacením prohlídky je rovněž jedna z největších sbírek dýmek v ČR. Délka trvání cca 40-50 min.

II. okruh představí návštěvníkům hospodářské zázemí zámku, které se na památkových objektech většinou nedochovalo. Patří sem především kuchyně, jídelna pro služebnictvo, byt správce, koupelna, mandlovna, žehlírna aj. Trasa prochází oběma vnitřními nádvořími zámku, kde jsou nejvíce patrny stavební proměny zámku.

Délka trvání cca 20-30 min.

III. okruh nabízí k prohlídce hostinské pokoje a sezónní výstavu Historické loutky a divadla. Byt o pěti pokojích zde za svého působení na zámku obýval také Karel Ditters z Dittersdorfu se svou rodinou.

Délka trvání cca 20-30 min.

IV. okruh návštěvníky zavede na zámeckou půdu. Je určen pro ty, kteří se zajímají o historické krovy. Nahlédne se také do flankovací věže a místnosti s hodinovým strojem.

Délka trvání cca 40-50 min.

Zdroj: wikipedie.cz a zámek janskyvrch.cz