Historie

Liptaň, něm. Liebenthal. Ves založil Helembert de Turri, který ji postoupil r. 1256 olomouckému biskupu. Olomoucká kapitula prodala r. 1262 Liptaň osoblažskému rychtáři. Dále byla Liptaň biskupským lénem, ale v 16. stol. drželi ji biskupové s panstvím osoblažským přímo. Biskup Vilém Prusinovský stanovil roku 1570 Liptani roboty a biskup Stanislav Pavlovský pustil roku 1581 Liptaňským roboty pod plat. Roku 1480 připomíná se tu dědičně fojtsví. Roku 1882 vyhořela horní a v letech 1846 a 1847 dolní část vsi. Roku 1834 měla Liptaň 240 domů a 1883 obyvatel, roku 1930 262 domů a 1125 obyvatel Poutní farní kostel byl vystavěn v letech 1867-70. Obec Liptaň tvoří vstupní bránu osoblažského výběžku. Je tvořena třemi sídly - LiptaňBučavka, Horní Povelice - o rozloze 2026 ha. Má odlišný charakter podhorské obce s nadmořskou výškou od 300 do 500 m, kterou má Strážný vrch na jehož severovýchodním svahu je lyžařský vlek v délce 250 m. Žije zde trvale 450 občanů, v sezóně se tento počet značně zvyšuje, neboť je zde 75 rekreačních objektů, sloužících k individuální rekreaci. V obci jsou dvě restaurační zařízení. Ubytování a stravování v obci chybí, možnost jen v soukromí. Jsou zde dvě prodejny potravin a smíšeného zboží, jediná oděvů a drogistického zboží. Dominantou obce je gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, o kterém jsou první dochované zmíňky z roku 1256, není však známo kdy byl postaven. Vznik obce se datuje k roku 1240 kdy tuto obec obývali občané české národnosti. Ke kulturním památkám patří již zmíněný kostel, Kaple Panny Marie Pomocné, Dům s kapličkou č. 240, rod. dům č. 261 - památný dům Liptaňské tragédie a památník obětem “Liptaňské tragédie v srpnu 1938. Přírodní památkou je Liptaňský bludný balvan.  

 

Horní Povelice, něm. Ober Paulowitz. Již r. 1389 byly lénem biskupství olomouckého a tvořily zvlaštní statek, který byl až r. 1808 spojen s panstvím rudoltickým. Roku 1834 měly Horní Povelice 54 domů a 379 obyvatel, r. 1930 64 domů a 294 obyvatel.  

 

Osada Nové Povelice, něm. Neu Paulowitz, byla založena r. 1784 na místě parcelovaného dvora. Roku 1882 Nové Povelice vyhořely.  

 

Bučávka, původně Bušovec, něm. Butschafka. Připomíná se poprvé roku 1570 pod názvem Bischofke. Byla zvláštním lenním statkem biskupství olomouckého a od počátku 17. stol. měla stejné držitelé s Horními Povelicemi. Roku 1834 měla Bučávka 82 domů a 650 obyvatel, r. 1930 85 domů a jen 305 obyvatel.  Zdroj: wikipedie.cz