Historie města

 

Staré Město leží na rozhraní mohutných horských masívů Králického Sněžníku (1 424 m) a Rychlebských hor v malé kotlině říček Křupe a Telčavy jako typické horské městečko. Původní název obce Antiqua Goldek (Zlatý kout) je odvozen od hornické kolonizace severní Moravy. Tuto skutečnost potvrzuje darovací listina z roku 1325 rytířem Wustehubem.

Renesanční radnice ve Starém Městě

Název Staré Město se začal užívat teprve v 15. století. K hornické tradici se váže i zpráva kronikáře Friebecka, že markrabě moravský, později císař Karel IV., navštívil Staroměstsko, povýšil městečko na horní město a dal mu do znaku medvěda a horníka. Hornická tradice přetrvala až dodnes - těžba grafitu a dolomitického vápence. Zašlou slávu minulých věků připomíná několik historicky cenných památek. Patří mezi ně renesanční radnice z počátku 17. století s městským znakem, která spolu s kostelem sv. Anny z téže doby tvoří malebnou dominantu města. Na náměstí zaujmou i městské kašny, vzácné sousoší Panny Marie z 18. století a řada starobylých městských domů. Nedávnou minulost připomínají i desítky betonových pevnůstek, které vytvořily kolem města souvislý pás opevnění.

Dominantou okolí Starého Města je Králický Sněžník (1 424 m) s pramenem řeky Moravy. Skýtá překrásné výhledy na Hrubý Jeseník, Orlické hory, Krkonoše a do rozlehlých rovin Kladska a Slezska. Blízký vrchol Klepý je důležitým evropským rozvodím do Severního, Baltského a Černého moře. Lze doporučit také návštěvu příhraničních oblastí Polska. Jsou otevřeny příhraniční turistické stezky na Králickém Sněžníku, Kladské bráně a na několika dalších místech v okolí města.

Autor: Kamil Balaj

Zdroj: treking.cz