Barokní křídlo-zámecká galerie - Nízký zámek

        Expozice tzv. nízkého zámku, barokní přístavby ze 17. století, představuje tři rokokové pokoje vybavené původním mobiliářem, i portréty představitelů rodu Liechtensteinů, Žerotínů a  Podstadských z Prusinovic. Za unikát lze považovat dochovaný soubor 4 tichých společníků z přelomu 17. a 18. století.

       Druhou část barokního traktu dnes tvoří galerie. V šesti místnostech jsou zde prezentovány cenné obrazy, sochařské i uměleckořemeslné práce ze sbírek velkolosinského zámku. Návštěvníci si mohou prohlédnou nejvýznamnější umělecká díla ze svozů zámků Bludov, Vízmberk, Kozí Hrádek, Žádlovice nebo Bílá Voda.