Rytířský sál

                               

 V rytířském sále mohou návštěvníci obdivovat jedny z nejstarších kachlových kamen u nás. Pochází z konce 80. let 16. století a jsou zdobeny erby a iniciálami Andělíny Ryšánky z Modřic, čtvrté manželky stavebníka zámku Jana mladšího ze Žerotína.

 Z původního vybavení zámku zde nalezneme i renesanční příborník – tzv. kredenc. Ten Během hostin sloužil k vystavení pokrmů a nápojů. Ozdobné zábradlí mělo za úkol bránit přístupu nepovolaných osob k jídlu. Stěny tohoto reprezentativního sálu jsou pokryty koženými tapetami s aliančními znaky pánů ze Žerotína a Oppersdorfu. Díky nim můžeme usuzovat, že jejich objednavatelem byl Přemek III. ze Žerotína, manžel Alžběty Juliány, rozené z Oppersdorfu.