Kryštof Alois Lautne

 

 

 

Kryštof Alois Lautner se narodil 18. září 1622 v Šumperku. Byl katolický duchovní a také jednou z obětí čarodějnických procesů na Olomoucku.

Studoval v německém Landshutu a ve Vídni v Rakousku, kde se stal magistrem práva a filozofie. Teologii a přírodní vědy studoval ve Štýrském Hradci.

Roku 1656 byl v Olomouci vysvěcen na kněze a v letech 1658 - 1663 sloužil jako farář v Dolní Moravici a Osoblaze. V roce 1668 byl pozván do Šumperka, kde byl povýšen na děkana.

Lautner mimo jiné studoval astronomii, hrál na housle a sbíral obrazy. Jeho všestranné vědomosti zvyšovaly vážnost, úctu, ale také velkou oblibu u farníků. Právě jeho obliba byla trnem v oku nejen ve vyšších církevních kruzích. Na popud soudce Bobliga z Edelstadtu a hejtmana Koutlínského z Koutlín ustavil biskup vyšetřovací komisi, která Lautnera obvinila z čarodějnictví. Spolu s Lautnerem bylo v roce 1680 obviněno i několik dalších duchovních z olomouckých diecézí.

V srpnu 1680 byl Lautner v Mohelnici zatčen a uvězněn na Mírově. V těžkém žaláři strávil několik let. Byl zde vyslýchán za pomoci krutého mučení. I když byla proti němu přinucena svědčit rodina a blízcí přátelé, k čarodějnictví se nepřiznal. Nakonec byl 28. června 1684 jeho odpor zlomen.

13. září 1685 byl nad Lautnerem vynesen rozsudek a 18. září téhož roku byl zbaven kněžské hodnosti a zaživa upálen.

V roce 1998 byla při olomouckém arcibiskupství zřízena komise, která zkoumala protokoly, výpovědi i rozsudky inkvizičního soudu. V červnu 2000 odhalil v Šumperku olomoucký arcibiskup Jan Graubner děkanu Lautnerovi pamětní desku a omluvil se za díl viny církve na procesech. Připomněl však, že soudy, které poslaly na smrt více než sto lidí, zřídila světská moc. Nicméně, ani děkan Lautner, který byl do rukou světské moci vydán rozhodnutím biskupské konzistoře, nakonec právně rehabilitován nebyl a komise byla rozpuštěna.