Červený Potok

Červený Potok (německy Rothfloss) je malá vesnice při silnici II/312 mezi Králíky a Hanušovicemi, administrativně součást města Králíky. Ke dni 1. 1. 2005 zde bylo 47 domů a žilo 79 obyvatel[1]. K území Červeného Potoka patří i osada Horní Hedeč.

 

Na území Červeného Potoka je stejnojmenná železniční stanice (vrcholová stanice trati Dolní Lipka - Hanušovice), silniční odbočka do blízkého turistického centra Dolní Morava.

Historie

První zmínka o obci pochází z roku 1577. Při nedávné komplexní pozemkové úpravě došlo k posunu hranice obce na toku řeky Moravy ze středu koryta na její pravý břeh, v nejsevernějším úseku této hranice došlo v minulosti k malému posunu koryta řeky směrem do moravského území, čemuž se zde při výše zmíněné pozemkové úpravě přízpůsobila i nová hranice, takže v současnosti obec nepatrně zasahuje i na Moravu.

Zdroj: wikipedie.orig