Muzeum Slezského Semmeringu - Horní Lipová

 

Muzeum popisuje historii horského úseku Branná - Ostružná - Ramzová - Horní Lipová - Lipová Lázně na železniční trati Hanušovice - Jeseník, zprovozněné v roce 1888. Železnice zejména v Horní Lipové prochází několika údolími a tvoří úchvatné zákruty nad nimi. Údolí železnice překonává pomocí viaduktů, přičemž jen na území Horní Lipové jich je šest. Trasa mezi Brannou a Lipovou překonává značné převýšení, přičemž nejvyšším bodem trati je Ramzová (760 m n.m.), které je nejvýše položenou rychlíkovou stanicí v ČR. Právě pro svou trasu a značné převýšení bývá nazývána Slezským Semmeringem. Expozice je umístěna v bývalém ústředním stavědle železniční stanice Horní Lipová. V muzeu je vystavena sdělovací a zabezpečovací technika, železniční modely, dokumenty, fotografie, jízdenky a návěstní prostředky. Muzeum nabízí rovněž možnost obsluhy elektromechanického výhybkářského přístroje z vlečky Kamenolom, dále obsluhy zařízení na označování historických lepenkových jízdenek a kleští průvodčího. K dispozici je také otisk pamětního razítka.

Vstup je možný po dohodě s výpravčím, a to denně v době od 5:00 do 22:00 hodin. U větších skupin osob je vhodné si vstup předem rezervovat. Vstupné činí 10,- Kč, děti od 6 do 15 let zaplatí 5,- Kč a osoby s průkazem ZTP a ZTP-P mají vstup zdarma.

Zdroj: Jeseníky.net

Kontakt

Muzeum Slezského Semmeringu

ŽST Horní Lipová

Horní Lipová 191

790 63 Lipová - lázně 3

Kontakt: Telefon: +420 972745627

E-mail: zstjek-kanc@opr.ova.cd.cz