Povodeň a obnova traťě

 

Až do povodně v červenci roku 1997 zajišťovaly provozuschopnost železnice Československé, později jen České dráhy, státní podnik. Nepřetržité deště v období mezi 5. - 8. červencem 1997 však změnily katastrofálně podobu drážního tělesa, včetně mostů. Stav trati byl takový, že z rozhodnutí nadřízených orgánů na ministerstvu dopravy se nedoporučovala obnova trati a osobní přepravu měly do Sobotína a do Koutů plně nahradit autobusy. S tím se však nechtěli smířit ani občané, ani zástupci přepravců, kteří využívali služeb železnice k přepravě zboží. Složitou právní situaci pomohlo vyřešit v říjnu téhož roku až založení Svazku obcí údolí Desné, který tvořily obce v povodí Desné a Merty. Teprve pak se "hnuly ledy" a začaly přípravy obnově trati. 

 
Trať pod názvem Železnice Desná byla postupně po etapách opravena a tak mohl být zahájen pravidelný provoz na úseku Šumperk - Sobotín dne  1. května 1998 vlaků. Na dalším úseku Petrov nad Desnou - Velké Losiny se začalo jezdit už 1. prosince téhož roku  a konečně na posledním úseku Velké Losiny - Kouty nad Desnou dne 30. května 1999. I když vlastně jako první oficiální vlak na tomto posledním opraveném úseku projel slavnostní parní vlak již v pátek, dne 28.5.1999. V sobotu byla doprava znovu nahrazena autobusy a teprve v neděli 30.5.1999 od časných ranních hodin začaly jezdit vlaky pravidelně. Současně s obnovou trati bylo postupně vybudováno celkem pět nových zastávek. Rekonstruovány byly tři zastávky. Navíc v Koutech prošla staniční budova zcela zásadní přestavbou.  
 
Provozovatelem dráhy i dopravy byla Svazkem obcí údolí Desné vybrána firma, jež se zúčastnila obnovy tratě - Stavební obnova železnic a.s. Dne 1.10.2002 převzala provozování dopravy (vlaky) firma Connex Morava a.s., zatímco provozování dráhy (trať + organizace dopravy) převzala až na jaře následujícího roku 1.3.2005 šumperská firma SART - stavby a rekonstrukce a.s.. Vlastní provozování dopravy se od 1. května 2005 rozdělilo na dvě části: provozování osobní dopravy si ponechala společnost Connex Morava a.s. ( dnes Veolia Transport Morava a.s.), kdežto provozování nákladní dopravy přešlo na akciovou společnost České dráhy. 
Po poslední povodni byla rekonstruována nejen samotná trať s mosty, ale modernizací prošlo i zabezpečovací zařízení. V železniční stanici Petrov nad Desnou bylo instalováno nové zjednodušené zabezpečovací zařízení typu TEST s elektromotorickými přestavníky ( výhybky jsou pro jízdu vlaku přestavovány na dálku pomocí elektromotoru) , v dopravnách Velké Losiny a Kouty nad Desnou byly zabudovány samo vrátné výhybky (vlak si sám přestavuje výhybku do požadovaného směru). Velký počet železničních přejezdů, chráněných světelným výstražným zařízením (celkem 15 na tratích ŽD) umožňuje pomocí počítačové techniky sledovat postupnou jízdu vlaku přes tyto přejezdy a do jisté míry tak nahrazuje nákladnou techniku na železničních koridorech. Poslední novinkou je instalace průmyslových kamer v železniční stanici Kouty nad Desnou, takže nejen výpravčí v Petrově, ale i zájemci z řad turistů, si budou moci prohlédnout on line podmínky pro zimní i letní turistiku.  

Závěrem můžeme uvést a porovnat zajímavý údaj v počtu přepravených cestujících za rok. Tak zatímco ve druhém roce provozu celé tratě v roce 1905 bylo přepraveno celkem 63 tisíc cestujících, v roce 2004 bylo přepraveno téměř tři čtvrtě milionů cestujících. Dalším zajímavým údajem pro milovníky statistik je porovnání přepravených tun v nákladní přepravě po II. světové válce ( 22 tisíc tun roku 1949 v období budování republiky) a přepravených 23 tisíc tun v roce 2004 po poslední obnově provozu. 

Tento, poměrně stručný přehled historie koutecké a sobotínské trati nemůže být vyčerpávající. Zájemce o podrobnější informace odkazujeme na publikaci Zdeňka Gáby, vydanou ke 100. výročí trati Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou, popř. na průvodce historií obcemi Loučná nad Desnou a Kouty nad Desnou (autoři Jiří Mareček, Ing. Pavel Martínek a Stanislav Hošek).