Prameny

Osada Prameny se rozkládá na kopci 3 km od obce Kopřivná, v nadmořské výšce mezi 600-660 m. Do roku 1850 byla samostatnou obcí, poté byla připojena k obci Žárová (dříve Nová Ves, roku 1952 přejmenována na Žárová). Z německého jména Stollenhau vznikl v češtině název Štolhava, od roku 1872 Štolnava, pod jménem Prameny se obec uvádí od roku 1949. Obec vznikla krátce před rokem 1570, byla založena a obývána Němci.V roce 1577 je zapsána pod jménem Sstol(n)haun ve Velkolosinském urbáři, v losinském zámeckém archívu má Štolnava svou pozemkovou knihu z let 1640 a 1665. Obec vyrostla okolo dolu na železnou rudu, její erb i jméno svědčí o tom, že se zde kdysi dolovalo. Po zániku dolování nebyl na Štolnave žádný průmysl, obyvatelé se živili zemědělstvím a docházeli na lesní práce. Okolo osady se hojně pěstoval len. Několik dochovaných statistických údajů: Roku 1577 měla Štolnava 21 usedlíku, o sto let později v roce 1677 - 12 usedlíku, rychtářem byl Jan Rotter. V roce 1739 zde bylo 26 domů se 195 obyvateli, v roce 1793 - 25 domů se stejným počtem obyvatel, v roce 1839 pak 28 domů s 185 obyvateli. V roce 1900 zde existovala jednotřídní obecná škola, 34 domů a 185 obyvatel. V roce 1921 dokládají záznamy 29 domů s 185 německými katolickými obyvateli, v roce 1930 - 28 domů s 132 katolickými obyvateli, z nichž bylo 131 Němců a jeden cizozemec. V obci byla jednotřídní obecná škola, kaple svatého Jana a Pavla a obec byla přifařena do Kopřivné. Po druhé světové válce postihl Štolnavu osud většiny německých osad v Sudetech: obyvatelé byli vysídleni. Údajně poslední narozený človek ve ŠtolnaveGeorg von Halbseit, zemřel na jaře 2007. Nově příchozí se do odlehlé horské osady nehrnuli a vesnice chátrala. Konečný zánik dovršila komunistická moc: v roce 1965 byla vesnice srovnána se zemí vojáky tankového praporu v Šumperku. V současné době se ze Štolnavy zachovaly dvě budovy v horní části osady, které slouží k rekreaci, ve spodní části stojí budova zvaná Stará rychta. Ze sakrálních památek zůstal zachován hřbitov, na kterém je obnoven jeden kříž; dále dvě malé kapličky a jeden kříž u silnice. Do osady Prameny je možné přijet po silnici z Rejchartic nebo Kopřivné. 

Zdro: Nový hrad.cz