STAROMĚSTSKÁ PEVNOSTNÍ OBLAST

STAROMĚSTSKÁ PEVNOSTNÍ OBLAST

Výstavba objektů československého pohraničního opevnění, pocházejících z let 1935 – 1938, byla součástí příprav Československé republiky proti agresi fašistického Německa. Tato koncepce zabezpečení našeho území vycházela především z francouzských názorů, že nejlepším zajištěním státních hranic je výstavba mohutného stálého opevnění. Za nejohroženější úsek našeho pohraničí byl považován prostor mezi řekami Labe a Odra, proto bylo těžiště opevňovacích prací položeno právě sem.

 

   Obranná linie se skládala z linie lehkého opevnění (LO), vyzbrojeného lehkými nebo těžkými kulomety a ručními granáty. Konstrukce a výstavba byla jednoduchá a linie LO sloužila jako doplněk těžkého opevnění, které tvořilo první obrannou linii. Úkolem těžkého opevnění (TO) byla samostatná, koordinovaná obrana s ostatními objekty TO a LO bez přispění polní armády. TO mělo být trvale obsazeno stálou posádkou. Výzbroj tvořily protitankové kanóny, těžké a lehké kulomety, minomety a ruční granáty. Dalším prvkem obrany byly dělostřelecké tvrze.img

 

   Ty byly vybaveny potřebnou výzbrojí a v podzemí měly rozsáhlé týlové prostory se složitým technickým vybavením (sklady munice, ošetřovny, filtrovny vzduchu, kanceláře, ubytovny). Samostatné pěchotní sruby a tvrze byly po celou dobu vedení bojové činnosti nezávislé na okolí. Předpokládalo se, že nepřítel nebude schopen tuto linii prorazit. TO i tvrze byly projektovány pro boj na dobu 14 až 21 dnů bez doplňování zásob munice, potravin, vody, pohonných hmot atd. V bezprostředním okolí Starého Města bylo postaveno celkem 57 objektů LO vz. 37, tzv. řopíků.  Ředitelství Opevňovacích Prací byl výkonný orgán, jež řídil výstavbu. Úsek TO byl vytyčen v délce 26 km mezi horskými masívy Králickým Sněžníkem a Hrubým Jeseníkem. Celá tato oblast spadala pod působení Ženijního a Skupinového stavebního Velitelství (ŽSV) I Staré Město pod Sněžníkem. Tato organizace zajišťovala vytyčování a zadávání výstavby opevnění. Linie TO zůstala nedokončená, jejím základem byla souvislá řada samostatných pěchotních srubů.

Na Staroměstsku se z plánovaných 16 srubů na linii Hynčice pod Sušinou – Kutný vrch podařilo vystavět 6 objektů, které byly dokončeny jako hrubé stavby (viz níže tučným písmem). Nestihly být osazeny výzbrojí, výstrojí ani obsazeny posádkou Československé armády. Zůstaly tak, jak je zastihla historická doba mnichovských událostí. V průběhu války byly poškozeny Wehrmachtem, jenž pomocí náloží vytrhal kvalitní ocelolitinové střílny a použil je na tzv. Atlantický val, budovaný v Normandii v r. 1944. Po roce 1945 byly v některých objektech sklady chemických látek, v jiných vznikala úložiště odpadu, někde lidé rozebrali vnitřní cihlové příčky na stavební materiál…Po sametové revoluci, kdy se stát začal zbavovat různého majetku, začala i Armáda ČR opouštět posádky a různé objekty. V mnoha oblastech naší republiky začaly vznikat kluby vojenské historie (KVH). Jsou to skupiny nadšenců všech věkových kategorií, starající se o bunkry. Jak se zpřístupňovala jednotlivá opevnění, rostl také zájem občanů o tyto důmyslné stavby, o jejich historii a účel. K této problematice bylo a je vydáváno mnoho publikací, vznikla řada webových stránek a propagačních materiálů. Beton Bunker Club Kronfelzov (BBCK) založila parta nadšenců ze Starého Města a z Hanušovic v r. 1995. Název je odvozen od nedaleké osady Kronfelzov, kde měla být vybudována mohutná tvrz. Klub začal zdejší objekty rekonstruovat, čistit interiéry i okolí, sdružovat jejich provozovatele, poskytovat průvodcovské služby, inicioval také otevření naučné stezky.

NAUČNÁ STEZKA STAROMĚSTSKÉ PEVNOSTNÍ OBLASTI

značka   Naučná stezka Staroměstské pevnostní oblasti byla oficiálně otevřena 16. 7. 2005, je dlouhá cca 7,5 km a provede nás kolem pěti největších objektů těžkého opevnění na Staroměstsku. Trasa je značena červenobílou značkou. Objekt StM-S 30 Potok nepatří do Naučné stezky, ale je možné se k němu podívat. Klub BBCK nabízí také komentované vycházky po stezce pro větší skupiny, v případě zájmu volejte +420 732 530 774 .

   Putování po naučné stezce začíná u nádraží ČD. Od železniční stanice Staré Město půjdeme po červenobílé značce, která vede spolu se  žlutou turistickou značkou směrem na Květnou. Přijdeme ke sportovnímu areálu. Zde můžeme z naučné stezky odbočit a jít kolem fotbalového hřiště po žluté TZ, projdeme výběžkem lesa na louku a poté odbočíme doprava, kde se nachází objekt StM-S 30 Potok, který je trochu „schovaný“ v křoví v nadmořské výšce  537 m. K objektu vede vyšlapaná cestička. Objekt je od naučné stezky vzdálený 500 m. Vrátíme se zpět na červenobílou značku. Půjdeme kolem minigolfu, přejdeme mostek a dojdeme ke kapličce Sv. Tadeáše. Poté přejdeme silnici a po 150 m z ní odbočíme na louku. Nyní se vydáme do kopce po červenobílé značce a dojdeme ke dvěma objektům StM-S 31a Borek a StM-S 31b Ozdravovna (jako jediný má zachovalou hlavní střílnu), nacházejícím se v nadmořské výšce cca 590 m. Dále půjdeme z kopce a dostaneme se na silnici vedoucí ze Starého Města do Malého a Velkého Vrbna. Přejdeme ji (po levé straně bude zotavovna Morava - rekreační zařízení Policie ČR). Nad zotavovnou v nadmořské výšce 642 m se nachází objekt StM-S 32 Krajní, dále půjdeme po červenobílé značce do kopce a dojdeme k objektu StM-S 33 Lesík, stojícím v nadmořské výšce 677 m, od Lesíku po ukazateli dojdeme až k objektu StM-S 34 Svah s nadmořskou výškou 737 m. Odtud půjdeme dál po červenobílém značení na kopec Jelen v nadmořské výšce 799 m. Zde se napojuje červená TZ, která vede na Kutný vrch, Kronfelzov a Ostružnou. My odbočíme doprava a budeme scházet do Starého Města. Přijdeme na Novou ulici, z které se dostaneme na ulici Jesenickou, kterou sejdeme na náměstí.

NÁVŠTĚVA BUNKRŮ:

32 Krajní otevírací doba pouze po telefonické domluvě, 
p. Jaromír Řezáč tel: +420 730 597 306
 www.kvhol.cz
33 Lesík: otevírací doba nepravidelně, pouze po telefonické domluvě,
p. Pavel Füll, tel: +420 737 487 873, p. Fiedler +420 732 530 77434
Svah: otevírací doba nepravidelně, pouze na uvedené 
emailové adrese Jaroslav Tocháček,
 e-mail: jarys@bunkr-stms34.cz,
 www.bunkr-stms34.cz,

p. Fiedler +420 732 530 7031
b Ozdravovna: otevírací doba pouze po telefonické domluvě,
 tel: +420 732 530 774, +420 732 751 409,
e-mail: bbck@opevneni-stm.cz 
Zdroj: staremestoinfo.cz