Železniční skanzen – Lupěné-kanzen

 

Rekonstrukce železničního koridoru Praha - Olomouc, z důvodu zrychlení železničního spojení, přinesla řadu technických úprav v podobě napřímení trati. K tomu došlo především v úseku mezi Zábřehem a Krasíkovem, kde členitý terén donutil stavbaře vybudovat tři nové tunely. Hněvkovský I. délky 180m, Hněvkovský II. délky 461 a Malá Huba délky 320m. Původní těleso trati v úseku Lupěné - Hoštějn se po snesení železničního svršku, přebudováním některých mostů a vyasfaltováním povrchu proměnilo v cyklostezku.

Součástí nově budovaného železničního skanzenu na náspu bývalé železniční trasy je parní průmyslová lokomotiva 317.053 . V našich zemích byla řadou 317 označena typová řada CS500 ze Škody. Lokomotiva je jednou ze tří posledních dochovaných v ČR. V roce 1981 účastnila oslav 130 let provozu mezi Děčínem a Drážďanami jako exponát z vlečky Tonapo Neštěmice. Lokomotiva již v nefunkční podobě se nacházela před přestěhováním do Zábřehu na pomníku v Lysé nad Labem.

Zdroj: krásné česko.cz Foto: Deník.cz

Mapa

OTEVŘENO CELOROČNĚ