Železniční trať Dolní Lipka - Hanušovice

 

Alois Nébl už nemá přímé spojení rychlíkem z Prahy do Bílého Jeseníku jelikož železniční trať mezi stanicemi  Dolní Lipka  Hanušovice po 138. letech zrušena.   

Železniční trať Dolní Lipka - Hanušovice (v posledním jízdním řádu pro cestující (2011) označená číslem 025) je jednokolejná trať, součást celostátní dráhy. Jedná se o nejsevernější železniční spojnici Čech a Moravy. Prochází dvěma tunely a ve stanici Červený Potok (605 m. n. m.) překonává kontinentální rozvodí mezi Severním a Černým mořem. 

Trať byla postavena jako součást soukromé Moravské pohraniční dráhy. Provoz byl zahájen 15. října 1873. 

List povolení Františka Josefa Prvního ze dne 11.září 1871 udělil koncesionářům právo ke stavbě a užívání železnice lokomotivní že Šternberka na Moravský Šumperk k některému místu železnice do Středolesí blíž hranic rakousko-pruských. 

Trať Dolní Lipka – Hanušovice vlastnila společnost Moravská pohraniční dráha od října 1873 až do svého zestátnění 1.1.1895. 

 

Provoz 

Na trati jsou v pravidelném provozu pouze nákladní vlaky. Osobní doprava byla pro řídké osídlení spíše slabší; na počátku 21. století se pohybovala okolo pěti či šesti párů motorových osobních vlaků. Dříve tudy projížděl i pár rychlíků spojující Prahu a Jeseník. Nákladní doprava je minimální, ožívá ovšem při odklonech. V roce 2011 navrhla společnost OREDO, jednající za Pardubický kraj, v rámci optimalizace dopravy zastavit osobní dopravu a nahradit ji autobusovou linkou Králíky – Hanušovice. Proti tomuto záměru vznikla petice, kterou podepsala více než třetina místních práceschopných obyvatel. Navzdory tomu po dalších jednáních s obcemi (květen 2011) považoval Pardubický kraj zastavení dopravy za hotovou věc  a to přesto, že východní polovina trati leží na území Olomouckého kraje a tamní starostové na jednání se záměrem výslovně nesouhlasili.  Pro období jízdního řádu 2012 (tj. od 11. prosince 2011) žádnou osobní dopravu v závazku veřejné služby v úseku Dolní Lipka – hranice s Olomouckým krajem (– Hanušovice) neobjednalo a Olomoucký kraj v reakci na to neobjednal dopravu ani na své části tratě. 

Zdroj: wikipedie.cz