Železnice na Jesenicku

Muzeum Slezského Semmeringu - Horní Lipová

  Muzeum popisuje historii horského úseku Branná - Ostružná - Ramzová - Horní Lipová - Lipová Lázně na železniční trati Hanušovice - Jeseník, zprovozněné v roce 1888. Železnice zejména v Horní Lipové prochází několika údolími a tvoří úchvatné zákruty nad nimi. Údolí železnice překonává pomocí...
+

Železniční trať Šumperk–Krnov (číslo 292)

   je trať spojující Šumperk a Krnov vedoucí přes hřebeny Jeseníků (Ramzovské sedlo) a jako peážní trať přes polské město Głuchołazy. Úsek Bludov – Šumperk je od roku 2009 elektrifikován. Provozovatelem trati je Správa železniční dopravní cesty. Část trati mezi Hanušovicemi a Jeseníkem,...
+

Budování železniční tratí na jesenicku

    Budování železniční tratí na jesenicku      Budování železničních tratí na severní Moravě a ve Slezsku prošlo zhruba od poloviny do konce 19. století značně bouřlivým vývojem. První z několika železnic, které dodnes prochází územím severní Moravy, byla zprovozněna...
+

Železnice na Jesenicku

    Pro spojení Moravy a Slezska s ostatními zeměmi měla zvlášť velký význam Severní ( dráha císaře Ferdinanda, která si do roku 1850 zachovala prvenství největší železnice ve střední Evropě.      V letech 1824 -1841 byla stavba železnic charakterizována soukromým...
+

Projekty pro spojení Šumperka s Rýmařovem

Koncem devatenáctého a začátkem dvacátého století se plánovalo  rychlé spojení Šumperka s Rýmařovem a se Slezskem. A tak se hlavně v letech 1890 – 1921 začalo vážně uvažovat o stavbě trati na Rýmařovsko. Zájem mělo hlavně město Rýmařov, které lákal také příklad lokální tratě Bruntál – Malá...
+

Povodeň a obnova traťě

  Až do povodně v červenci roku 1997 zajišťovaly provozuschopnost železnice Československé, později jen České dráhy, státní podnik. Nepřetržité deště v období mezi 5. - 8. červencem 1997 však změnily katastrofálně podobu drážního tělesa, včetně mostů. Stav trati byl takový, že z...
+

Železniční trať Bruntál - Malá Morávka

    Železniční trať Bruntál - Malá Morávka (v jízdním řádu pro cestující dříve označená číslem 312) je jednokolejná regionální trať. Provoz na trati byl zahájen v roce 1901, oficiální provoz skončil v roce 2009. Trať měla význam pro spojení okresního města s rekreační oblastí v...
+

Železniční trať Olomouc – Opava a trať Valšov – Rýmařov

        Železniční trať Olomouc – Opava východ (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 310) je jednokolejná trať, součást celostátní dráhy. Trať vede z Olomouce hlavního nádraží přes Valšov, Bruntál, Milotice nad Opavou a Krnov do Opavy. Na...
+

Železniční trať Dolní Lipka - Hanušovice

  Alois Nébl už nemá přímé spojení rychlíkem z Prahy do Bílého Jeseníku jelikož železniční trať mezi stanicemi  Dolní Lipka – Hanušovice po 138. letech zrušena.    Železniční trať Dolní Lipka - Hanušovice...
+